top of page

הצהרת נגישות

משה יפרח חשמלאי מוסמך שם דגש באתר ליצירת חווית שירות חיובית לכלל לקוחותיה לרבות אנשים בעלי מוגבלויות שונות, בהתאם למדיניותינו ובכפוף להוראות חוק לשוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח – 1998 ותקנותיו.

נגישות בשירות לקוחות

קיים שירות לקוחות הנותן מענה טלפוני - ללא תפריט ניתוב,

ניתן מענה ללקוחות באמצעות מייל: ifrach.m@gmail.com

וגם באמצעות WhatsApp במספר: 050-520-9019

נגישות באתר אינטרנט

אתר האינטרנט משה יפרח חשמלאי מוסמך, הוא אתר תוכן נגיש לכלל האוכלוסיה ופרט לאנשים

מבוגרים ואנשים בעלי מוגבלויות לגלוש במידה שווה לכלל האוכלוסייה.

אתר האינטרנט משה יפרח, עומד בדרישות תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות

נגישות לשירות), התשע"ג 2013.

התאמות הנגישות בוצעו עפ"י המלצות התקן הישראלי (ת"י 5568) לנגישות תכנים באינטרנט ברמת

AA ומסמך WCAG2.0 הבינלאומי.

הבדיקות נבחנו לתאימות הגבוהה ביותר עבור דפדפן גוגל כרום.

האתר מספק מבנה עבור טכנולוגיות מסייעות ותמיכה בדפוס השימוש המקובל להפעלה עם מקלדת

בעזרת מקשי החיצים, TAB, Enter ו- Esc ליציאה מתפריטים וחלונות.

אם במהלך הגלישה באתר נתקלתם בבעיה בנושא הנגישות, ניתן לפנות אלינו להצעות לשיפור האתר.

פרטים של רכז הנגישות: משה יפרח 
טלפון: 050-5209019
אימייל: ifrach.m@gmail.com 
bottom of page